"เด็กพิเศษ" ไม่ใช่ภาระ แต่พวกเขาคือคุณค่าที่สังคมไม่ควรมองข้าม การสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก Pain Point ของคุณกัมปนาท มหันต์ CEO ของบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 
เขาพบว่าลูกชายสุดที่รัก เป็นเด็กพิเศษ และวันนึงค้นพบว่า ถ้าวันนึงพ่อแม่จากไป เด็กพิเศษเหล่านี้ จะมีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างไร?
แนวคิดในการสร้าง Community ให้เด็กพิเศษมารวมกลุ่มกัน ฝึกอาชีพ และได้อยู่ใกล้ชิดกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญ และเป็นอนาคตที่สดใสของเด็กพิเศษหลายคน . นี่คือแนวคิดสร้างพื้นที่และโอกาสที่ยั่งยืน ของครอบครัวเด็กพิเศษกลุ่มนี้ในอนาคต 
 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App