พบกับรายการ Life Talk Update เทรนด์ใหม่ของการดูแลคนทำงาน ที่จะทำแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป . ติดตามรับชม Life talk ทุกวันอังคาร เว้น อังคาร เวลา 20.30 น...View Details

พบกับรายการ Life Talk Update เทรนด์ใหม่ของการดูแลคนทำงาน ที่จะทำแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป . เพราะวันนี้ pain points ของคนทำงานยุคนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องศั...View Details

"คิดถึงสิ่งแวดล้อม คิดถึงวงษ์พาณิชย์"  ความเป็นผู้นำในการเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติจากขยะ วัสดุเหลือใช้ ที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและของโล...View Details

#มนุษย์เงินเดือนกับเรื่องวางแผนการเงิน รายการ THE PRACTICAL CLUB MONEY เรื่องการเงินที่คนทำงานควรรู้ กับกูรูสายการเงิน การลงทุน และการวางแผนการเง...View Details

อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  คือ กิจการเพื่อสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ศิลปะในการใช้ชีวิตให้กับทุกคน เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับส...View Details

ในชีวิตของเรา ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องพบกับ "ความเจ็บป่วย" และ "ความตาย" ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากเราเลือกได้ เราก็คงอยากมีโอกาสเลือกใช้ชีวิต #ช่วงสุดท้า...View Details

#มนุษย์เงินเดือนกับเรื่องวางแผนการเงิน.รายการ THE PRACTICAL CLUB MONEY เรื่องการเงินที่คนทำงานควรรู้กับกูรูสายการเงิน การลงทุน และการวางแผนการเงิน.วัน...View Details

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพราะเล็งเห้นว่า ในปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศยังต่ำมา...View Details

"เด็กพิเศษ" ไม่ใช่ภาระ แต่พวกเขาคือคุณค่าที่สังคมไม่ควรมองข้าม การสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก Pain Point ของคุณกัมปนาท มหันต์ CEO ของบริษัท เด็กพิเศษ ว...View Details

#มนุษย์เงินเดือนกับเรื่องวางแผนการเงิน.รายการ THE PRACTICAL CLUB MONEY เรื่องการเงินที่คนทำงานควรรู้กับกูรูสายการเงิน การลงทุน และการวางแผนการเงิน.วัน...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App