เรื่องของการฟัง มักทำให้พังกันได้ง่าย เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจ แต่ฟังเพื่อตอบโต้ ดังนั้นเราควรฟังแบบไหนให้ได้ประโยชน์ มาหาคำตอบได้กับ The Practical Live

ติดตามช่องทางของเราเพิ่มเติมได้ที่ https://thepractical.co

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App