นิสัยเสียของเรา ที่ส่งผลต่อการอนาคตของเราแค่ไหน?

โดยเฉพาะในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่ง  นิสัยเสียที่เป็นง่าย แต่แก้ยาก หากใจไม่ถึงพอ

หาคำตอบได้กับ The Practical Live - นิสัยเสียที่เกิดจากการผัดวันประกันพรุ่ง มีผลกระทบกับเราอย่างไร?

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App