เป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้โอกาสทีมงาน “กล้าคิด กล้าลองและกล้าลงมือทำ” 

หาคำตอบได้กับ The Practical Live - ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มักเกิดจากการสร้างการมีส่วนร่วม

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App