อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  คือ กิจการเพื่อสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ศิลปะในการใช้ชีวิตให้กับทุกคน เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับสังคม ซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ เป็นเรื่องที่เราได้มีโอกาสพูดคุย กับคุณออย – ไอรีล ไตรสารศรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็ง และยังเป็นทั้งผู้ก่อตั้ง Art for Cancer by Ireal อีกด้วย

#สวส #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
#วิสาหกิจเพื่อสังคม #OSEP #ThePracticalSustainability
#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App