"คิดถึงสิ่งแวดล้อม คิดถึงวงษ์พาณิชย์"  ความเป็นผู้นำในการเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติจากขยะ 
วัสดุเหลือใช้ ที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและของโลก  เข้าสู่ระบบของการบริหารจัดการ 
ปรับสภาพเปลี่ยนให้เป็นแร่พื้นฐานบริสุทธิ์ คุณภาพมาตรฐาน  สำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติ และทำให้เกิดความร่วมมือผนึกกำลัง ในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบเครือข่าย เพื่อสร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียนที่ยั่งยืนสืบไป
.
นี่คือแนวคิดจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป จากการมองเห็น "คุณค่า" จาก สิ่ง "ไร้ค่า" ให้มีความหมาย และสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อะไรที่ทำให้ ธุรกิจ ขยะ สามารถขยายธุรกิจออกไปหลายพันสาขา ในเวลาเพียงไม่กี่ปี  สิ่งของที่ใครๆรังเกียจ กลายเป็นของมีราคาได้อย่างไร ไปติดตามฟังแนวคิดจาก วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป กันได้ในตอนนี้เลยครับ
.
#สวส #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
#วิสาหกิจเพื่อสังคม #OSEP #ThePracticalSustainability
#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App