เรื่องของความสวย ความงาม เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจดูแล ถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่ที่บ้านก็ตาม

Podcast ตอนนี้ เราจะมาคุยกับ คุณหมอเมย์  พญ. ไปรยา ศรีประทักษ์ ในเรื่องความสวย ความงาม ในยาม Social Distancing และ วิกฤติการณ์ COVID19 มีผลกระทบกับอาชีพหมออย่างไร? รวมไปถึง หลังจบศึกครั้งนี้ อาชีพหมอจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง?

#ThePractical #Zoomtopia #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App