Forest Bathing หรือ การอาบป่า เป็นการรับรู้บรรยากาศของป่าผ่านประสาทสัมผัสของเรา โดยจะเชื่อมเรากับธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในการช่วยบำบัดความเครียด ความอ่อนล้า ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือ จากการดำเนินชีวิตได้ มาหาคำตอบได้กับ The Practical Live

ติดตามช่องทางของเราเพิ่มเติมได้ที่ https://thepractical.co

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App